KARPEDICON2023

Call: +91 9740160808

Email: karpediconorgsecy@gmail.com

IAP KARNATAKA DISTRICT OB LIST

IAP KARNATAKA DISTRICT OB LIST

             
  BENGALURU          
    BENGALURU  DR PRASAD S M  PRESIDENT  9845105122 presidentiapbps@gmail.com ,smprasad63@gmail.com 
      DR CHIDANAND N K  SECRETARY  9901182126 secretaryiapbps@gmail.com , nkchidananda@rediffmail.com
      DR HARILAL NAIK M L TREASURER 9448022586 treasureriapbps@gmail.com , drharilalnaik@gmail.com
             
  DAVANGERE DIVISION          
    SHIVAMOGGA DR VEERESH S M  PRESIDENT  9243188674 drveereshsm@gmail.com
      DR MANOJ G M  SECRETARY 7899701739 manojgm143@gmail.com
      DR VINAYAK HEGDE  TREASURER 9844872902 vinuhegde.sagar@gmail.com
             
    DAVANGERE        
      DR GOULI CHANDRASHEKHAR PRESIDENT  8861466411  
      DR VEERESH BABU SECRETARY 9916650981  
      DR BHAVYA TREASURER 9538140588  
             
    CHIKMAGALUR        
             
             
             
    KOLAR         
      DR BEERA GOUDA  PRESIDENT  9448226018 beere999@gmail.com
      DR NARENDRA  SECRETARY  9741600050 rrnarendra1@gmail.com
      DR AMBRESH TREASURER   drambreshr@gmail.com
             
    TUMKUR        
      DR LAKSHMIKANT PRESIDENT  9886363362 info.suryahospital@gmail.com
      DR SRINIVAS PRASAD B R  SECRETARY  9986877672 sriloki8879@gmail.com
      DR MOUNESH PALLAR TREASURER 9538163472 mouneshvp2@gmail.com
             
    HAVERI  DR SUDEEP  PRESIDENT   9880527882  
       DR VINAYAK  SECRETARY   8762547924  
             
  KALABURAGI DIVISION          
    BIDAR        
      DR SHANTALA  S KOUGALGI PRESIDENT  9449010313 shantalak@gmail.com
      DR RAVIKANT S  SECRETARY 7897241075 ravibiligundi@gmail.com
      DR MALLIKARJUN SWAMI TREASURER 9452580306 drswamimallu@gmail.com
             
    KALABURAGI         
      DR VINOD UPLOANKAR PRESIDENT  9019224559 vinsadoc@gmail.com
      DR SHARAN S D SECRETARY 9633860605 drsharan1985@gmail.com
      DR VIJAY SHEGJI TREASURER 9900156777 drshegji@gmail.com
             
    RAICHUR        
      DR RAGHAVENDRA  PRESIDENT  9448134965 raviraj2000@yahoo.com
      DR SANDEEP PATIL  SECRETARY 9964318544 dr.sandeeppatil@gmail.com
      DR MALLESHAPPA K TREASURER    
             
    BELLARY        
      DR SRIKANTH BK   9900066996 bksrikanth@gmail.com
      DR SANJAY SAJJAN   9620006121 sanjaysajjan76@gmail.com
             
             
    VIJAYNAGARA        
      DR VINAY SINHA PRESIDENT  9448471211 vinaysinha8@yahoo.com
      DR SATYANARAYAN SECRETARY 9845738969 lalawarsatyanaryan@gmail.com
      DR LALITH JAIN TREASURER 9444763274 drlkjain@yahoo.com
             
    YADGIR         
      DR SUDARTH DARSHINAPUR PRESIDENT  9886984852 dr.sbdarshinapur@gmail.com
      DR BASWARAJ MUMBAI SECRETARY 9342324686 baswaraj.mumbai@gmail.com
      DR PRASHANT BASUTKAR  TREASURER   ppb123123@yahoo.com
             
  MYSORE DIVISION          
    MYSORE DR RAVISH  PRESIDENT   9845111077  
       DR S R NANDISH  SECRETARY    
             
    HASSAN        
      DR SUDHEER B BANGALORE   9686666308 sb.bangalore@gmail.com
      DR PREETHAM R MANOLI   9964676864 preetammanoli@gmail.com
      DR ADARSH A M    9951183000  
             
    DAKSHINA KANNADA        
    MANGALORE  DR SHAMSHAD KHAN   9448726887  
      DR SWATHI RAO    9007566112  
             
             
    UDUPI         
      DR SHASHINELLUR PRESIDENT  9449023335 shrikiran.n@gmail.com
      DR RASHMI S UDUPE SECRETARY 9845049972 b.ksandydoc@gmail.com
      DR KOUSHIK  TREASURER 9242308804 koushikural@gmail.com
             
    MANDYA        
      DR KEERTHI B J  PRESIDENT  9449023335 drkeertibj28@gmail.com
      DR VINAY B S SECRETARY  7204123667 vdy_mys@yahoo.com
      DR HARISH S TREASURER  9448025752 drharish1985@gmail.com
             
    KODAGU        
      DR KRISHNANANDA  PRESIDENT 9448648006 krishnasuparna@yahoo.com
      DR PURSHORAM SECRETARY 9986270730  
      DR RENUKA SIDAKAR TREASURER 9845483972 renukasudakar@gmail.com
             
  BELAGAVI DIVISION          
    BELAGAVI         
      DR RAJENDRA SALAGARE PRESIDENT 9448472550 drsalagara@yahoo.com
      DR BHAVANA KOPPAD  SECRETARY  9986157763 bhavna.d23@gmail.com
      DR SONALI BIJJARGI TREASURER 8149212364  
             
    BAGALKOTE         
             
             
    HUBLI/ DHARWAD         
      DR ACHYUT  PRESIDENT  9448765704  
      DR AMBRESH  SECRETARY  8970019905  
             
             
    VIJAYAPURA         
      DR M . M PATIL PRESIDENT  9900291825 mmp076@gmail.com
      DR SIDDU CHARKI  SECRETARY  9008002974 drsidducharki@gmail.com
      DR SUDHEENDRA KULKARNI TREASURER 9686574997 skul2007@gmail.com
             
    UTTAR KANNADA        
      DR N V NAYAK PRESIDENT  9448137650 drnvnayak@gmail.com
      DR MANOHAR D J  SECRETARY  9591293156  
      DR ANANDA P TREASURER    
             
    GADAG        
      DR IRANNA B H  PRESIDENT  9448337840  
      DR ROOPA SANTOSH SECRETARY  9343566825  
      DR VENKATESH G TREASURER 8618530643  

engaluru

Bengaluru IAP – BPS

Dr  G V Basavaraj

President

8277021754

basavgv@gmail.com

Dr  Priya Shivalli

Honorary Secretary

9980018376

priyashivalli@yahoo.co.in

Dr  Harilal

TREASURER

9448022586

drharilalnaik@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Davangere division

Shivamogga

Dr  Manjunatha
Swamy R

President

9845504280

somagudhimanju@gmail.com

Dr  Veeresh S M

Honorary Secretary

9243188674

drveereshsm@gmail.com

Dr  RAJARAM U H

Treasurer

8147941196

rajaramuh@gmail.com

 

 

 

 

 

Davanagere

Dr  H RAMESH

President

9448345721

drrameshh2@gmail.com

Dr  CHAYA K A

Honorary Secretary

9845179546

chaya.ka247@gmail.com

Dr  SPOORTHI

TREASURER

9986789327

spoorthi89.sm@gmail.com

 

 

 

 

 

Chikmagalur

Dr  Krishne Gowda J P

President

9448076622

drj.pkrishna@gmail.com

Dr  Ramesh M B

Honorary Secretary

9448657284

ramesh.m.b555@gmail.com

Dr  Sampath Kumar M V

Treasurer

9845289448

 

 

 

 

 

 

Kolar

Dr  Beera Gouda

President

9448226018

beere999@gmail.com

Dr  Narendra

Honorary Secretary

9741600050

rrnarenDr a1@gmail.com

Dr  R Ambresh

treasurer

 

drambreshr@gmail.com

 

 

 

 

 

Tumkur

Dr  Lakshmikanth

President

9886363362

info.suryahospital@gmail.com

Dr  Srinivas Prasad B R

Honorary Secretary

9986877672

sriloki8879@gmail.com

Dr  Mounesh Pattar,

Treasurer

9538163472

mouneshvp2@gmail.com

 

 

 

 

 

Haveri

Dr  Sudeep S Pandit

President

9880527882

sudeep.pandit22@gmail.com

Dr  Vinayak K

Honorary Secretary

8762547924

drkamum3@gmail.com

Dr  S L Balehosur

Treasurer

9448229539

 

 

 

 

 

 

 

Kalburgi Division

Bidar

Dr Shantala S Koujalgi

President

9449010313

shantalark@gmail.com

Dr Ravikanth S

Honorary Secretary

7892241075

ravibiligundi@gmail.com

Dr Mallikarjuna Swami

Treasurer

9452580306

drswamimallu@gmail.com

 

 

 

 

 

Kalburgi

Dr  Vinod Uploankar

President

9019224559

vinsadoc@gmail.com

Dr  Sharan SD

Honorary Secretary

9633860605

drsharan1985@gmail.com

Dr  Vijay Shegji

Treasurer

9900156777

drshegji@gmail.com

 

 

 

 

 

Raichur

Dr  RaghavenDr a

President

9448184965

ravirag2000@yahoo.co.in

Dr  Sandeep Patil

Honorary Secretary

9964318544

drsandeeppatil@ymail.com

Dr  Malleshappa Kori

Treasurer

 

 

 

 

 

 

 

Bellary

Dr  Srikanth BK

President

9900066996

bkssrikanth@gmail.com

Dr  Sanjay sajjan

Honorary Secretary

9480038766

 

Dr  Tirumal Rao

Treasurer

9845224920

drktrao@gmail.com

 

 

 

 

 

Vijayanagar

Dr  Vinay Simha

President

9448471211

vinaysimha08@yahoo.com

Dr  Satyanarayana

Honorary Secretary

9845738969

talawarsatyanarayana@gmail.com

Dr  Lalith Jain

Treasurer

9449763274

drlkjain@yahoomail.com

 

 

 

 

 

Yadgir

Dr  Sudath Darshanpur

President

9886984852

drsbdarshanapur@gmail.com

Dr  Basavraj Mumbai

Honorary Secretary

9342324686

basavaraj.mumbai@gmail.com

Dr  Prashant Basutkar

treasurer

 

ppb123123@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

MYSORE

Mysore

Dr  Pradeep

President

9611898080

drpradeepn80@yahoo.com

Dr  Kushal

Honorary Secretary

9886697499

kushal1989@gmail.com

Dr  Nandeesh

Treasurer

9987788214

 

 

 

 

 

 

Hassan

Dr  Sudheer Bangalore

President

9686666308

sb.bangalore@gmail.com

Dr  Preetham Manoli

Honorary Secretary

9964676864

preetammanoli@gmail.com

Dr  P Vinay

Treasurer

9449229958

vinugowda.Dr @gmail.com

 

 

 

 

 

Dakshina Kannada

Dr  Shreekrishna GN

President

9686145411

shreekrishna_gn@yahoo.co.in

Mangalore

Dr  Abhishek K. Phadke

Honorary Secretary

9945629232

phadke18@gmail.com

Dr  Ashvij Shriyan

Treasurer

8971754617

ashvijs@yahoo.co.in

 

 

 

 

 

Udupi

Dr  Shashidhar

President

9448216416

shrikiran.a@manipal.edu

Dr  Rashmi S Udupa

Honorary Secretary

9845049972

bksandydoc@gmail.com

Dr  Koushik H

Treasurer

9242308804

koushikural@gmail.com

 

 

 

 

 

Mandya

Dr  Keerthi BJ

President

9449023335

drkeerthibj28@gmail.com

Dr  Vinay B S

Honorary Secretary

7204123667

vny_mys@yahoo.com

Dr  Harish Singanamala

Treasurer

9448025752

drharish1985@gmail.com

 

 

 

 

 

Kodagu

Dr  Krishnananda O V

President

9448648006

krishnasuparna@yahoo.com

Dr  Purshotam

Honorary Secretary

9986270780

 

Dr  Renuka Sudakar

Treasurer

9845483972

renukasudhakar@yahoo.co.in

 

 

 

 

 

 

BELAGAVI

Belagavi

Dr  RajenDr a Salagare

President

9448472550

drsalgare@yahoo.com

Dr  Bhavana Koppad

Honorary Secretary

9986157763

bhavna.d23@gmail.com

Dr  Sonali Bijjargi

Treasurer

8149212364

 

 

 

 

 

 

Bagalkote

Dr  RaghavenDr a Vanaki

President

9845953881

raghuvanaki@yahoo.co.in

Dr  Anita Nyamagoudar

Honorary Secretary

9740668818

anitanyamagoud@gmail.com

Dr  Ramesh N

Treasurer

8951609446

ramesh.neelammavar@gmail.com

 

 

 

 

 

Hubli Dharwad

Dr  RaghvenDr a Desai

President

9448184013

 

Dr  Abhijit Kulkarni

Honorary Secretary

9886240370

drabhikulk@gmail.com

Dr  Shivananda

Treasurer

9448006182

drshivanandkims@gmali.com

 

 

 

 

 

Vijayapura

Dr  M M Patil

President

9900291825

mmp076@gmail.com

Dr  Siddu Charki

Honorary Secretary

9008002974

drsidducharki@gmail.com

Dr  SudheenDr a Kulkarni

Treasurer

9686574997

skul2007@gmail.com

 

 

 

 

 

U.Kannada

Dr  N V Nayak

President

9448137650

drnvnayal5@gmail.com

Dr  Vishwanath Machaknur

Honorary Secretary

9902348205

vlmjnmc@gmail.com

Dr  Ananda Pawaskar

Treasurer

 

drpawaskar916@gmail.com

 

 

 

 

 

Gadag

Dr  Madhu Radder

President

8095013281

madhuradder@gmail.com

Dr  Shivangouda

Honorary Secretary

9663259138

shivanagoudajoladarasi@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

EB Members

Dr  Geeta Patil

 

 

geetaruDr akshi123@gmail.com

Dr  Prashant

 

 

prashanthsnped@yahoo.co.in

Dr  Madhu Pujar

 

 

mspujar@hotmail.com

Dr  Shivprakash Sosale

 

 

shivprakashsosale@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Vice Presidents

Dr  Latha

 

 

lathashamanur01@gmail.com

Dr  Amresh

 

 

amarpatilk@rediffmail.com

Dr  Bhuvaneshwar

 

 

drputturbhuvan@gmail.com

Dr  Karunakara

 

 

bpkaruns@gmail.com

Dr  Hukkeri

 

 

babannakh@yahoo.co.in

 

 

 

 

 

 

 

South Zone
 Vice President

Dr  Subramanya N K

 

 

subramanya.nk@gmail.com

Secretary

Dr  Manisha Bhandankar

 

 

manisha.bhandankar1970@gmail.com

Joint Secretaries

Dr  Mallikarjun

 

 

honnalibannajji@yahoo.co.in

Dr  Shriyan Asvij

 

 

ashvijs@yahoo.co.in

President

Dr  Roopa Bellad

 

 

bellaDr oopa5@gmail.com

KARPEDICON 2023

Greetings from organizing team of 42nd Annual Karnataka State Pediatric Conference & 12th Annual Karnataka State Infectious Diseases Chapter Conference at Kalaburagi !

Scroll to Top